Luty 28 2021 13:45:58
Nawigacja
· Zarząd
· O kole
· Historia
· Galeria zdjęć
· Obwody
· Do pobrania
· Kontakt
Ostatnio dodane zdjęciaAktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 24
· Najnowszy użytkownik: Bartlomiej Tyszkiewicz
Download: Dokumenty
Druki dla rolników - zawiadomienie
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 23/05/2013 14:17 Pobrań: 847 Pobierz ()
Druki dla rolników - zgłoszenie
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 23/05/2013 14:17 Pobrań: 875 Pobierz ()
Pisma dla rolników
Z mocy obowiązujących przepisów prawa, właściciel (dzierżawca, rolnik)
gruntu, zgłaszając szkodę łowiecką ma do wypełnienia określone obowiązki:
1. Zgłoszenie szkody łowieckiej do dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego
(właściwego koła łowieckiego) wyłącznie w formie pisemnej w terminie – nie
później niż 3 dni od dnia zauważenia szkody – listem poleconym,
za potwierdzeniem odbioru – celem ustalenia ustawowego terminu szacowania
szkody.
2. Uwiarygodnienie własności gruntu poprzez:
― przedstawienie dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego aktualnego
wyrysu z mapy i wypisu z rejestru ewidencji gruntu oraz przedstawienie
dokumentu dotyczącego klasy gruntu (klasy bonitacyjne),
― przedstawienie notarialnego aktu własności (umowy dzierżawnej lub wypisu
z księgi wieczystej).
3. Aktywne współdziałanie z dzierżawcą/zarządcą obwodu łowieckiego
w zakresie ochrony oraz zabezpieczenia gruntów i upraw przed szkodami.
4. Wystawienie pisemnego pełnomocnictwa osobie reprezentującej
poszkodowanego rolnika w czasie szacowania szkody.
5. Na żądanie dzierżawcy/zarządcy przedkładać dokumenty potwierdzające fakt
nabycia materiału siewnego i nawozów, nabycia środków ochrony roślin, rejestr
zabiegów agrotechnicznych i inne, które pozwolą wyjaśnić, że przedmiotowa
uprawa nie została założona z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
Zgłoszenie szkody łowieckiej należy składać pod adresem:
Wojskowe Koło Łowieckie Nr 217 „Łoś”
72 – 100 Goleniów
Skrytka pocztowa 166.
INNE NIŻ W FORMIE PISEMNEJ ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE BĘDZIE PRZEZ KOŁO
ROZPATRYWANE. / Wzory obow. druków na stronie: www.losgoleniow.pl /.
Zarząd WKŁ Nr 217 „Łoś” w Goleniowie widząc konieczność tworzenia przychylnej
płaszczyzny do współpracy oraz współdziałania z posiadaczami gruntów rolnych
w trosce o ochronę upraw i płodów rolnych – informuje jak wyżej. Stoimy na
stanowisku, że propagowanie, zwłaszcza wśród rolników, obowiązujących
z mocy prawa zasad zgłaszania oraz szacowania szkód łowieckich, ale również,
tworzenie przychylnej atmosfery współdziałania z kołami łowieckimi daje
rękojmię właściwej ochrony i zabezpieczenia upraw przed szkodami
łowieckimi, a także przyczyni się do likwidacji zarzewi wszelkiego rodzaju
sytuacji konfliktowych i nieporozumień na linii koło łowieckie – właściciel
gruntów rolnych.
Z wieloletnich doświadczeń ochrony gruntów rolnych przed szkodami
łowieckimi wynika, że posiadacze/dzierżawcy uszkodzonych upraw uaktywniają
się dopiero w momencie powstania szkody, gdy na jakąkolwiek profilaktykę ze
strony koła łowieckiego jest już za późno, stojąc na pozycji roszczeniowej,
żądając jedynie rekompensaty w formie wypłaty odszkodowania. Dlatego
prosimy wszystkich posiadaczy gruntów rolnych o przesyłanie na adres koła
informacji o planowanych lub już założonych, szczególnie atrakcyjnych dla
zwierzyny, upraw takich jak: ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, pszenica,
pszenżyto, owies itp. w terminie do 30 marca każdego roku, w przypadku
zasiewów wcześniej nie planowanych na 7 dni przed zasiewem / sadzeniem,
a w ostateczności w dniu zasiewu. Uprawy te są szczególnie narażone na szkody,
dlatego też odpowiednio wcześnie podjęte działania związane
z przeciwdziałaniem szkodom oraz właściwa współpraca posiadacza tych upraw
z kołem w konsekwencji mogą uchronić je przed ich powstaniem.
Za Zarząd WKŁ „Łoś”

…......................................................................................................
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 15/10/2015 18:27 Pobrań: 766 Pobierz ()
Stawki opłat sezon 2017/2018
STAWKI OPŁAT NA SEZON 2014/2015
WKŁ Nr 217 „ŁOŚ” w GOLENIOWIE uchwała z 26.04.2014r.
Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej z 24.04.2014r.
Lp. Określenie opłaty Stawka na lata 2015-2019 Kwota/zł
1. Na PZŁ 1x rok – do 10 grudnia(wpłata na konto koła) 355/ 195 ( składka 320+NNW I OC 35zł )+ 30 zł legitymacja
2. Na rzecz koła 12x 20 zł/mies. 2 raty =240 zł po 70-ce studenci 50% -120 zł+30zł
3. Wpisowe do Koła 10 krotna roczna składka do Zrzeszenia PZŁ 10x 320=3200 wpłata wraz z deklaracją
4. Opłata za paśnik 600
5. Opłata za ambonę 600
6. Zwyżko-ambona 400
7. Zwyżka 200
8. Budka dla kuropatw 50
9. Podsyp dla bażantów 50
10. Za psa –dewizow 50
11 Przejazdy służbowe W/g. Dz. Ustaw 0,8358 zł/km
12 Za nieobecność na Walnym Zgromadzeniu nieusprawiedliwiona 200 zł
13 Nie przepracowane godziny – 30 (rok) 1 godz.=20 zł -600 zł
14 Zbieranie wnyków 3 razy w sezonie za każdy dzień 5 godzin na rzecz koła 300zł
15 Premia za pozyskaną zwierzynę 20% wartości tuszy.
16 Opłata za zwierzynę grubą na własny użytek 80% wartości w danym dniu- cena skupu
17 Opłata za zwierzynę drobną 10 zł-jednorazowo za każdy obwód
18 Wpisowe do PZŁ 960,00 zł


Składki wpłacać na podane konta zgodnie z §181 pkt 5 Statutu PZŁ (31 grudnia 2014r.)
Nr konta bankowego WKŁ
BS
63 9375 0002 0000 1081 2000 0010
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 30/09/2013 16:08 Pobrań: 864 Pobierz ()
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:49
Zachód słońca: 17:38

Dzień trwa:
10 Godzin 48 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:13
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Wygenerowano w sekund: 0.01 2,623,250 Unikalnych wizyt